Home > Lokalvård > I vilket geografiskt område utför ni lokalvård?

I vilket geografiskt område utför ni lokalvård?

Vi har vårt kontor i Malmö och utför varje vecka lokalvård hos våra kunder Malmö, Lund, Helsingborg och på andra platser i Skåne. Vi utför även uppdrag i Halland och Blekinge samt i storstadsregionen kring Göteborg och Jönköping.