Home > Fönsterputsning > Är ni ISO-certifierade?

Är ni ISO-certifierade?

Ja, det är vi. Vi är certifierade inom både kvalitet (ISO 9001:2015) och miljö (ISO 14001:2015). Det avser både fönsterputs och lokalvård. Du kan se vårt certifikat här.